Warning: Undefined variable $post_id in /www/rolling.cz/cistky.rolling.cz/wp-content/plugins/facebook-thumb-fixer/output-logic.php on line 4

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /www/rolling.cz/cistky.rolling.cz/wp-content/plugins/facebook-thumb-fixer/output-logic.php on line 93

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /www/rolling.cz/cistky.rolling.cz/wp-content/plugins/facebook-thumb-fixer/output-logic.php on line 94

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /www/rolling.cz/cistky.rolling.cz/wp-content/plugins/facebook-thumb-fixer/output-logic.php on line 104
cistky

o hřepraktické – týmkontakt

Čistky jsou larp pro čtyřicet hráčů, který chce vyprávět vesele o smutných věcech. V jediném víkendu zažijete bujaré oslavy, společné přehnané lkaní, odvážné plány, státnické proslovy i výslechy a popravy. Zažijete intenzivní politické čistky: a budeme se snažit, aby to bylo nelítostné a absurdní. Hra si vypůjčuje prostředí Velkého teroru, ale přiznaně nechceme dělat historicky přesnou hru.

Stalinistické čistky jsou pro nás hlavně prostředím, o kterém mají všichni základní povědomí, a jevištěm, na kterém chceme společně s vámi rozehrát příběh o tom, jak chutná moc a jak rychle se přelévá. Kromě všelijakých totalitních režimů se hra inspiruje i zkušenostmi z prostředí moderní české politiky.

Hra nebude v roce 2022 uvedena.
Začíná v pátek odpoledne, na místě hry bude třeba být v 16:00.

Zbývá pouze několik dní do Ústředního sjezdu Strany. Zatímco Vůdce tráví všechen čas ve své kanceláři, v jeho nejbližším okolí se soustřeďují politici z jednotlivých sovětských republik, umělci, agitátoři, ideologové, agenti NKVD, vojáci i zástupci zahraničních komunistických stran. A ti se vrhají do své práce, aby se před sjezdem mohli blýsknout a dokázat, že právě oni nejlépe naplňují vůli Vůdce. Bude se řečnit, chystat transparenty, dělat rychlá politická rozhodnutí… a to všechno v situaci, kdy jednou za čas obdrží ideologové z Vůdcovy kanceláře list shrnující, co považuje Vůdce za nejlepší. Pak bude zase čas provádět sebekritiku, ukazovat na chyby druhých, rychle si posílat vydírací materiály a doufat, že muži v kožených kabátech tentokrát nepřijdou pro vás. Jsou totiž velmi motivovaní: protože přece i do NKVD může proniknout nepřítel revoluce a je tedy třeba neustálá bdělost!

Dělení postav

Hrdinové naší hry jsou rozděleni do jednotlivých “pracovních skupin”, které čekají výrazně jiné obsahy. Někdo bude rýsovat odvážné vojenské plány, někdo chystat básně, jiný namlouvat proslovy a někdo jiný bude chystat procesy a popravy – a budeme se snažit, aby se tyto situace rychle a dramaticky měnily.

Postavy, které dostanete od nás, pak budou relativně strohé: základní životopis s celou řadou prázdných míst, balení kompromitujících materiálů a funkční zařazení. Samozřejmě budeme střídat, které informace jsou dané a které ne: víme například jistě, že potřebujeme mladého fanatického prokurátora, ale o jeho národnosti či třeba ani pohlaví nevíme nic. Stejně tak víme, že jistá část postav bude ruské národnosti, část židovské a část třeba české. Tato otevřenost také znamená, že všechny postavy jsou obojetné.

Kdy ale na tyto kostry postav navěsíme maso vztahů a společných vzpomínek? Při pití vodky a pojídání kaviáru. Skutečně, páteční večer je v rámci hry oslavou Nového roku: ideální chvíle pro vzpomínání na to, jak to všechno vlastně bylo. Pod naším vedením si dotvoříte postavy, vztahy a další věci.

Co vás čeká?

V sobotu nás pak čeká pět postupně se zkracujících a zrychlujících dějství. Rádi bychom společně s vámi vytvořili skutečnou horečnatou spirálu šílenství, danse macabre ambic, ideálů, lží a zmařených životů. Chceme také ale ukázat poetičnost toho všeho: a chceme hru, kde se pláče jen, když je třeba oplakat velkého hrdinu. Jinak ovšem pláč k novému sovětskému člověku samozřejmě nepatří. Kromě toho, že hodláme tímto směrem zaměřit i obsah hry, chystáme se této výzvě postavit skrz různé mechaniky.

Více o nich se dočtete v design dokumentu, který vydáme do konce února, krátce před přihlašováním. Můžete se těšit na léčebny, gulagy, popravy i alkohol.

Co potřebujeme od vás a za kolik to bude

Hra vyžaduje několik uvaděčů a hráče. Hra přímo vyžaduje aktivní zapojení hráčů do její realizace, při hře používá principy společné tvorby a po hře doufá v pomoc s úklidem lokace. Transparentní rozpočet si budete moci rozkliknout zde.

Cena hry je 2 000 Kč. Cena nezahrnuje kauci na úklid ve výši 350 Kč. Kauci za úklid vám vrátíme na účet, pokud se zapojíte do nedělního úklidu.

Storno podmínky

  1. Po termínu zaplacení je storno poplatek 10% uhrazeného účastnického poplatku.
  2. Při odhlášení měsíc před hrou je storno poplatek 50% uhrazeného účastnického poplatku.
  3. při odhlášení 14 dní před hrou 100% uhrazeného účastnického poplatku.
  4. Pokud je na odhlášené místo nalezen platící účastník, lze vrátit i částku převyšující storno poplatek, maximálně však do výše 90% uhrazeného účastnického poplatku.
  5. Vzhledem k probíhající pandemii budeme vracet 100% registračního poplatku, pokud byste museli zrušit svou účast kvůli zdravotním důvodům. V takovém případě nebudeme požadovat žádný důkaz.

NÁŠ TÝM ★ AUTOŘI

46523787_10215607908303999_8184949786219118592_n2

David František Wagner

lucka

Lucie Chlumská

tomas

Tomáš Fechtner

Je učitel, historik a autor her. Svojí normu vytvořených larpů na lidský život již překročil a dále pracuje dál. Jeho závazkem je přinést do Čistek smích, nervozitu a rychlé zvraty.

Je personalistka, vystudovaná psycholožka a autorka her. Při tvorbě larpů se snaží už několik let plnit svědomitě plán, aby byl lid spokojen. Jejím závazkem je připravit pro Čistky dostatek zajímavých a ideologicky zanícených soudruhů a soudružek, kteří budou oslavovat Vůdce. Pokud přežijí do sjezdu.

Je informatik, který konečně pochopil, že musí přejít na druhou stranu barikády a začít larpy i tvořit a nejen hrát. Jeho závazkem na Čistkách je vytvořit atmosféru tak hutně absurdní, že gulagy budou místem odpočinku.

NÁŠ TÝM ★ AUTOŘI

46523787_10215607908303999_8184949786219118592_n2

David František Wagner

Je učitel, historik a autor her. Svojí normu vytvořených larpů na lidský život již překročil a dále pracuje dál. Jeho závazkem je přinést do Čistek smích, nervozitu a rychlé zvraty.

lucka

Lucie Chlumská

Je personalistka, vystudovaná psycholožka a autorka her. Při tvorbě larpů se snaží už několik let plnit svědomitě plán, aby byl lid spokojen. Jejím závazkem je připravit pro Čistky dostatek zajímavých a ideologicky zanícených soudruhů a soudružek, kteří budou oslavovat Vůdce. Pokud přežijí do sjezdu.

tomas

Tomáš Fechtner

Je informatik, který konečně pochopil, že musí přejít na druhou stranu barikády a začít larpy i tvořit a nejen hrát. Jeho závazkem na Čistkách je vytvořit atmosféru tak hutně absurdní, že gulagy budou místem odpočinku.

Hru pořádá Rolling, spolek pro rozvoj zážitkových vzdělávacích her; Fučíkova 283, 411 55 Terezín, IČ 02296802, Bankovní spojení: 2300500209/2010; Vedený ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. L 8720.

Tým můžete kontaktovat na adrese cistky@rolling.cz.

Web vytvořila Grafická Huť |  

Web vytvořila Grafická Huť